Przejdź do treściKomunikacjaDarmowy parkingSklep w pobliżuŻabka, Biedronka, Dino
Restauracje w pobliżu


Najbliższa 100 m od pensjonatu
Wygodny dojazdHerbata i kawa


dostępne w naszych kuchniach

RODO PENSJONATU MAGNES

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Gości pensjonatu jest Magnes Agnieszka Bąkowska Magdalena Maćkowiak spółka cywilna z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Pocztowa 4, NIP 781 191 40 39, REGON 362235783, adres mail: pensjonatmagnes@gmail.com, tel. 665 057 426; 665 057 427.

  Osoba kompetentna do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem e-mail: pensjonatmagnes@gmail.com

 2. Pensjonat zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email - w przypadku zapytania/ rezerwacji dokonaną drogą mailową lub formularza kontaktowego. W przypadku firm nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon, adres email- w przypadku zapytania/ rezewacji dokonaną drogą mailową lub formularzem kontaktowym.

  Brak podania danych osobowych może uniemożliwić Pensjonatowi zawarcia umowy o usługi noclegowe.

  Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli odpowiedzi na zapytania dotyczące rezerwacji pobytu w Pensjonacie oraz do kontaktu związanego z rezerwacją i pobytem.

 3. Celem, dla których Pensjonat przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pensjonat jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pensjonat w związku z poniesioną przez Pensjonat szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pensjonatu,

 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości

Ponadto, Pensjonat przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Penjonatu.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

  Pensjonat przekazuje dane firm ( faktury) firmie świadczącej usługi obsługi księgowej.

  Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

 2. Dane pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pensjonatu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 3. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pensjonatu. Ponadto, Pensjonat udostępnia adres pensjonatmagnes@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Strona internetowa pod adresem www.pensjonatmagnes.pl korzysta z plików. „cookies”. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.pensjonatmagnes.pl

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Pensjonatu Magnes dostępna jest również na stronie internetowej www.pensjonatmagnes.pl

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

Wróć do spisu treści